Thorslundkagge
toppbild-forskning2

Den mödosamma vägen till den berikande kunskapen


Tunnbinderi och tillverkning av trätunnor är ett mycket gammalt hantverk. Tunnor nämns i Gamla Testamentet, påstås ha använts i mindre omfattning och vid sidan av den klassiska amforan i det klassiska Grekland samt varit i bruk hos romarna. Tunnor användes för förvaring och transport av många olika sorters varor och drycker och man skilde mellan tunnor för torra varor och tunnor för våta varor, som drycker. Träslagen kunde variera utifrån användningsområdet, men under århundraden av förvaring och kunskapsinsamling ansågs ekfatet vara det bästa valet för förvaring av olika sorters drycker. Detta på grund av ekens fysiska egenskaper som hårdhet och täthet i kombination av mängden och smakrikedomen av extraktiva ämnen.

Under åren som Thorslundkagge har varit verksamt har vi fått fler och fler samt mera komplicerade frågor om ek och användning av ekfat för dryckeslagring. Företaget startades utifrån ett brinnande intresse att tillverka trätunnor och detta behövde nu kompletteras med kunskaper om varför man ska välja ekfat och vad faten ger för karaktär till drycken. Vi började med att förkorva oss i den befintliga forskningslitteraturen och upptäckte att mycket hade gjorts i området, men ingen forsknings fanns gjord på svensk ek eller på fat av svensk ek. Ett forskningsbidrag för en inledande studie från Vinnova "Forska och väx" gav oss hjälp på traven. 

De första studierna om svensk ek gjordes av studenterna på Örebro Universitet och resultaten av dessa gav oss anledning att fortsätta satsa på forskningen. Efter åtskilliga ansökningar till olika forskningsstödjare med nekande svar beviljades vi hösten 2011 bidrag från Stiftelsen för Strategisk Forskning för anställning av kemiprofessor under ett helt år. Detta möjliggjorde utvecklandet av analysmetoder och tillvägagångssätt samt genomförandet av det ambitiösa forskningsprojektet "Svensk ek och lagring av drycker på ekfat" med de löpande analyserna och sammanställningarna av en ansenlig mängd dryckesprover. Om resultaten från projektet kan man läsa under "Forskning - Ekfatens betydelse" på vår hemsida.

Syftet med projektet "Svensk ek och lagring av drycker på ekfat" var att beskriva den svenska ekens unika smakegenskaper samt dess påverkan på doft och smak på rödvin och whisky.
Detta uppfylldes genom att studera den svenska ekens effekt och genom jämförelse med resultat från lagring på amerikansk och fransk ek, även dessa ingick i studien. Även olika grader av rostning av eken samt kolning och hur det påverkar drycker studerades. Vidare undersöktes även på vilket sätt ekfatens storlek (25 l, 100 l och 225 l) påverkade mognaden i förhållande till lagringstiden och vilken typ av arom- och smakämnen som extraherades från eken. Dessa undersökta parametrar är de mest betydelsefulla parametrarna, men är ändå bara en del av alla de parametrar som inverkar vid lagring och mognad av drycker på ekfat.

Som ett slutresultat av projektet buteljerades vinerna till 2 olika produkter, Till provningslådan "Invenire" innehållande samma vin lagrad fat i svensk , fransk och amerikansk ek, lika lång tid och under samma förhållanden. Detta ger möjligheten att prova skillnader mellan olika eksorter. Den andra produkten som buteljerades är vinet "Invenire Suecia", enbart innehållande vin lagrad på fat i svensk ek, av olika storlekar och i olika rostningsgrader. Här får man uppleva den svenska ekens potential och unikhet. Både produkter finns att beställa på Systembolagets beställningssortiment. För att prova vår egen whisky besök gärna de dryckesmässor och -evenemang som vi deltar i eller boka en egen whiskyprovning.

Vi på Thorslundkagge bidrar gärna till att utveckla nya smakprofiler och karaktärer. En kundanpassning av fatens karaktär görs efter kundens behov av effekt på deras dryck.
Hör av dig till oss – det kan bli början på ett spännande samarbete.