Thorslundkagge
toppbild-jobbahososs1457

Kunskap, kvalitet och service i varje detalj


Thorslundkagge är ett familjeägt företag med stora ambitioner. Vid vårt tunnbinderi i Högsjö tillverkar vi tunnor enligt den gamla hantverkstraditionen, med i huvudsak svensk ek som råvara. Här värnar Sveriges enda tunnbindarmästare Johan Thorslund och hans medarbetare om tunnbindarnas traditionsrika yrke och tillvaratar kunskap som annars gått förlorad.
”Våra kunskaper om ek och tunntillverkning ger våra kunder verktyg för att kunna skapa unika drycker.”
Hantverket är ungefär 2 500 år gammalt och många av tillverkningsmomenten är likadana nu som då, men arbetet utförs nu till stor del med hjälp av specialmaskiner.
Vin, olika spritsorter samt andra drycker lagras på faten som vi tillverkar och smaksätts av eken. Våra kunskaper om ek och tunntillverkning ger våra kunder verktyg för att kunna skapa unika drycker. Vi tillverkar och säljer även tunnor för dekoration, säljer begagnade fat som trädgårdstunnor och -byttor, tillverkar nya trädgårdsbyttor och utför reparationer av gamla tunnor.

På beställning erbjuder vi visningar och föreläsningar om tunnbinderi och de gamla hantverksmetoderna. Vi samarbetar med flera svenska och internationella vin- och sprittillverkare. Varmt välkomna till oss!