Thorslundkagge
Thorslundkagge

Kategori

Svensk ek

toppbild-jobbahososs1482
Fat i svensk ek för lagring av vin och spritdrycker mm. är vår mest exklusiva produkt och de tillverkas av 24 eller 36 månader luft-torkad skogsek, Querqus Robur. Idag kommer de flesta ekar som används för tunntillverkning från Småland och Blekinge. Tunnbindarmästare Johan Thorslund inspekterar och kvalitetskontrollerar varje ekstock för att garantera material av högsta kvalitet. 

De nytillverkade ekfaten böjs över öppen eld. Under denna process rostas tunnorna helt naturligt lite lätt på insidan. För att ge drycken den önskade nyansen kan tunnorna rostas ytterligare enligt skalan: lätt, medium, medium+, hård och kolad. Vid lagring kommer drycken få både smak och färg från eken och rostningen-kolningen. 

Våra kunskaper om trätunnetillverkning ger oss möjligheten att producera tunnor i olika storlekar och utföranden. Den svenska ekens spännande karaktär ger möjligheten att skapa nya unika och exklusiva smakupplevelser.
Kontakta oss för information och prisuppgift för storlekar över 10 l.

Läs mer om ekfatens karaktär under ”Lagring på ekfat” och skötselråd under "Skötselråd för dryckestunnor".

Som tillval kan man välja träkran och mässingskran. Mässingskran rekommenderas endast att användas till tunnor som ska användas för spritdrycker. Träkran bör endast användas under kortare perioder, som t ex. servering under en kväll.

Lite kuriosa om svensk ek
I Sverige växer ek upp till biologiska norrlandsgränsen och på enstaka platser norr om det, men då endast som planterad. Sveriges nordligaste ekbestånd finns vid Testeboån i Gästrikland. Ek växer långsamt och bär frukt först vid 40-50 års åldern. Fullvuxen blir den först vid 150 års ålder. 

Svenska Kronan hade äganderätten till alla ekar som växte i Sverige för några hundra år sedan, med motiveringen att säkra materialtillgången på ek för att bygga skepp av. Nerhuggning av eller skador på ekar, även småplantor, medförde hårda straff. Gustav Vasa, bland andra, lät plantera ekar för framtida behov för skeppsbygge.
År 1832 påbörjades den stora ekplanteringen på Visingsö i Vättern som ett led i en statlig plan för att säkra tillgången på virke till den kungliga flottan. Tio år senare hade 300 000 ekar planterats. För att stammarna på träden skulle bli raka och kvistfria planterades även undervegetation av ask, alm, lärk, bok och silvergran. På 1970-talet erbjöds marinchefen ekarna till fartygsbygge, men av förståeliga skäl avböjde han erbjudandet. En revidering av ekskogen på Visingsö genomfördes i början av 2000-talet och i samband med det skedde en mindre avverkning av skogen där. Idag är ekskogen på Visingsö en mycket fröjdefull upplevelse och inbjuder till härliga vandringsturer på de olika utmärkta lederna. 

Pris Köp
1005 a
5 l fat i svensk ek, galvade band
Lätt rostad
Inkl. ställning och träplugg

2460:-
1005 b
5 l fat i svensk ek, galvade band
Medium rostad
Inkl. ställning och träplugg

2460:-
1005 c
5 l fat i svensk ek, galvade band
Medium+ rostad
Inkl. ställning och träplugg

2460:-
1005 d
5 l fat i svensk ek, galvade band
Hårt rostad
Inkl. ställning och träplugg

2460:-
1005 e
5 l fat i svensk ek, galvade band
Kolad
Inkl. ställning och träplugg

2460:-
1010x781010 a
10 l fat i svensk ek, galvade band
Lätt rostad
Inkl. ställning och träplugg
2500:-
1010x781010 b
10 l ekfat, svensk ek, galvade band
Medium rostad
Inkl. ställning och träplugg
2500:-
1010x781010 c
10 l fat i svensk ek, galvade band
Medium+ rostad
Inkl. ställning och plugg
2500:-
1010x781010 d
10 l ekfat, svensk ek, galvade band
Hårt rostad
Inkl. ställning och plugg
2500:-
1010x781010 e
10 l ekfat, svensk ek, galvade band
Kolad
Inkl. ställning och plugg
2500:-
1010x781025 a
25 l fat i svensk ek, galvade band
Lätt rostad
Inkl. ställning och träplugg

3400:-
1010x781025 b
25 l fat i svensk ek, galvade band
Medium rostad
Inkl. ställning och träplugg

3400:-
1010x781025 c
25 l fat i svensk ek, galvade band
Medium+ rostad
Inkl. ställning och träplugg
3400:-
1010x781025 d
25 l fat i svensk ek, galvade band
Hårt rostad
Inkl. ställning och träplugg
3400:-
1010x781025 e
25 l fat i svensk ek, galvade band
Kolad
Inkl. ställning och träplugg
3400:-